Biomagneti

BIOMAGNETI

Biomagneti ili akupunkturni magneti u primeni su poznati više od 3000 godina u Kini i staroj Grčkoj. Imaju širu primenu u lečenju velikog broja bolesti uz preporuku i savet lekara. Veličinu magneta i pol koji ide do tela, određuje lekar.Veliki broj korisnika pokušava da sam odredi mesta koja treba tretirati, međutim, za to treba imati instrukcije lekara.
Biomagneti u proizvodnom programu IHIS Magneta se proizvode u sledećim oblicima: disk sa ravnom površinom, disk sa kalotom, disk sa kupom, magnetne pločice različitih dimenzija.

Ukoliko ste zainteresovani za neki od proizvoda, kontaktirajte nas.