Impederi – Feriti za specijalne namene

IMPEDERI-FERITI ZA SPECIJALNE NAMENE

U industrijskoj proizvodnji šavnih cevi primenjuje se indukciono, visokofrekventno zavarivanje cevi.
Visoka temperatura za zavarivanje obezbeđuje se indukcijom struje visoke učestanosti pomoću radnog kalema i njenim usmeravanjem do zone za zavarivanje pomoću impedera.
Radni kalem je načinjen od bakarne cevi i konstruisan tako da dobijenu energiju od generatora oscilacija dovodi u zonu zavarivanja. Impeder dovedenu energiju usmerava na šav cevi gde se postignutom visokom temperaturom ostvaruje zavarivanje.

Impeder se sastoji od kućišta u koje je smešteno jezgro za usmeravanje magnetnog polja - feritno jezgro. karakteristike feritnih jezgara za impedere su: mali magnetni gubici, visoka gustina zasićenja magnetnog fluksa na radnoj temperaturi.
Radni uslovi jezgra za usmeravanje magnetnog polja su: učestanost od 100 do 500 kHz magnetno polje od 8 do 16 KA/m temperatura do 80°C
Navedene radne uslove impedera mogu jedino da zadovolje feritni magnetni materijali, zbog čega se od njih i proizvode feritna jezgra za usmeravanje magnetnog polja pri visokofrekventnom zavarivanju.Održavanje temperaturnih radnih uslova impedera postiže se uvođenjem suspenzije za hlađenje impedera.
Tehnologija dobijanja keramičkih magnetnih materijala omogućava izradu feritnih jezgara oblika i dimenzija u asortimanu pogodnom za zadovoljenje zahteva proizvodnje šavnih cevi.
Standardna feritna jezgra proizvode se u obliku štapa ili cevi. U cilju povećanja efikasnosti hlađenja feritnih jezgara u impederu proizvode se feritna jezgra sa razvijenom površinom, odnosno, sa poprečnim presekom u obliku zvezde.

Ukoliko ste zainteresovani za neki od proizvoda, kontaktirajte nas.