Meki feriti

MEKI FERITI

Feriti su jedinjenja oksida gvožđa i dvovalentinih oksida metala (ZnO, MnO, NiO, BaO i dr.) koji poseduju ferimagnetne osobine.
U poređenju sa metalnim feromagneticima, feritni keramički magnetni materijali imaju sledeće prednosti:
- veliku električnu otpornost, koja omogućava primenu feritnih jezgara pri visokim frekvencijama,
- visoke vrednosti početne permabilnosti ( µ=17 - 10.000),
- tehnologija dobijanja ferita omogućuje izradu jezgara različitih oblika pogodnih za primenu.
Sve ove osobine čine ferite nezamenljivim magnetnim materijalom za elektronske komponente.
Prema primeni feriti se dele na:
- meke ferite za široku potrošnju,
- meke ferite za profesionalnu upotrebu,
- ferite za memorije i prekidačka jezgra,
- mikrotalasne ferite.
Meki - nikl cink i mangan cink-feriti imaju usku histrezisnu petlju, koja ukazuje na vrlo malo koercitivno polje.

Kompleksna permabilnost u funkciji frekvencije

Ukoliko ste zainteresovani za neki od proizvoda, kontaktirajte nas.